top of page

GDPR Tájékoztató

Kedves Látogatónk!

 

Ezúton tájékoztatunk, hogy a GHV Szórakoztató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6000 Kecskemét, Kisfaludy u. 5. I/107. cégjegyzékszáma: 03 09 132711, e-mail címe: info@apoloklub.hu), mint adatkezelő és üzemeltető az e táblával jelzett területén az emberi élet, testi épség és vagyonvédelem céljából elektronikus kamerás térfigyelő rendszert alkalmaz, amely képrögzítést és tárolást tesz lehetővé.

 

Felhívjuk figyelmed, hogy a tájékoztatás nem pusztán a jelen tájékoztatóval, hanem az egyes megfigyelt területek szöveggel és/vagy piktogrammal történő megjelölésével, valamint az adatkezelési tájékoztatóba foglalt kameraszabályzattal is megtörténik.

 

Az adatkezelés jogalapja az Ápoló Klub és Üzemeltető jogos érdeke, melyet a területre történő belépéseddel egyértelműen és kifejezetten tudomásul veszel. Ekként amennyiben a megfigyelt területre e tájékoztatást megismerve belépsz, ott benn tartózkodsz, jogos érdekünk alapján tudomásul veszed, hogy rólad a kamerák képfelvételt készíthetnek. Amennyiben a kamerás térfigyelő alkalmazására vonatkozó jogos érdekünkkel kapcsolatban panaszt szeretnél benyújtani, úgy ezt az alábbi e-mailre küldött leveleddel teheted meg: info@apoloklub.hu

 

A térfigyelő kamerarendszer a hét minden napján, 24 órában üzemel, adatokat közvetlenül rögzít.

 

A felvétel tárolásának helye: 6000 Kecskemét, Olimpia u. 14.

A tárolás időtartama: 2005. évi CXXXIII. törvény 31. § 2. bek. (felhasználás hiányában a felvételtől számított 8 naptári nap).

Az adatok megismerésére jogosult személy: GHV Kft. ügyvezető vagy általa kijelölt személy

Az adatkezelés módja: elektronikusan, automatizáltan történik.

Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.

Adatközlés: harmadik fél számára kizárólag jogszabályban meghatározott esetekben kerül közlésre. Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: lásd részletesen a kameraszabályzatban. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.

 

Az adatkezelésről tájékoztatást, törlést, korlátozást kérhet, tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, élhet egyéb, jogszabályokban meghatározott jogaival, ha ilyenek léteznek az adatkezelő fenti elérhetőségein keresztül, írásban, valamint jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat, kártérítést és sérelemdíjat követelhet, továbbá fordulhat a NAIH-hoz.

 

További részleteket az Ápoló Klub weboldalán elérhető adatkezelési tájékoztató tartalmaz.

 

 

Kedves Látogatónk!

 

Ezúton tájékoztatunk, hogy az GHV Szórakoztató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6000 Kecskemét, Kisfaludy u. 5. I/107..; cégjegyzékszáma: 03 09 132711, e-mail címe: info@apoloklub.hu) és harmadik, a GHV Kft.-vel üzleti kapcsolatban álló rendezvényszervezők, mint adatkezelők az Ápoló Klub teljes területén az Ápoló Klub népszerűsítésére, továbbá az ott tartott rendezvények, művészeti előadások dokumentálása, nyilvánosságra hozatala céljából kép-, és hangfelvételeket rögzítenek.

 

Felhívjuk figyelmed, hogy további részleteket az Ápoló Klub weboldalán elérhető adatkezelési tájékoztató, és a házirendünk is tartalmaz.

 

Az adatkezelés jogalapja a hozzájárulásod, amelyet a területre történő belépéseddel egyértelműen és kifejezetten megadsz részünkre. Amennyiben erre vonatkozóan kérdésed, vagy panaszod van, úgy erről az alábbi e-mailre küldött leveleddel tudsz minket tájékoztatni: info@apoloklub.hu.

 

bottom of page