top of page

NYEREMÉNYJÁTÉK

„Nyerj Follow the Flow koncertjegyet”

Játékszabályzat

 

1. Játék szervezője

A GHV Szórakoztató Kft. (székhely: 6000 Kecskemét, Kisfaludy u. 5. I/107., cg.: 03-09-132711), mint Szervező nyereményjátékot hirdet az általa működtetett https://www.tiktok.com/@apoloklub_official TikTok, valamint https://www.instagram.com/klubapolo Instagram social platformokon.

2. A játék időtartama

A nyereményjáték 2023.09.10-től 2023.09.28. 16:00-ig tart.

 

3. Játék menete

A Szervező a https://www.tiktok.com/@apoloklub_official TikTok, valamint https://www.instagram.com/klubapolo Instagram oldalakon egy-egy nyereményjátékot hirdet, ahol a játékosnak a játék időtartama alatt be kell követnie az adott profilt, kedvelni a bejegyzést és kommentelnie kell a bejegyzés kommentszekciójába. Játékos a részvételre vonatkozó feltételek teljesítése vagy részbeni teljesítése esetén a játékszabályzat feltételeit automatikusan elfogadja.

A játék időtartama alatt a feltételeknek megfelelő Játékosok közül a Szervező 1-1 darab Páros VIP jegyet sorsol ki a 2023. szeptember 29. napján megrendezésre kerülő Follow the Flow koncertre.

Egy játékos csak egy alkalommal kommentelhet a nyereményjátékot hirdető bejegyzés kommentszekciójába egy platformon. Összesen egyszer “jelentkezhet” egy játékos, de csak abban az esetben, ha a részvételi feltételeknek hiánytalanul megfelel.

 

4. Nyeremény

TikTok nyereményjáték: 1 db páros VIP belépő

Instagram nyereményjáték: 1 db páros VIP belépő

 

5. Az eredményhirdetés időpontja

2023.09.28. 20:00

 

6. A sorsolás menete

Szervező az érvényesen regisztrált játékosok közül 2023. szeptember 28-án a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással összesen 1-1 (egy-egy) nyertes Játékos sorsol ki. A sorsolás nem nyilvános. Először az Instagram, ezt követően pedig a TikTok játékosai között történik meg a sorsolás. Amennyiben bizonyosságot nyer, hogy az utóbbi TikTok sorsoláson ugyanaz a személy került ki győztesként, abban az esetben Szervező a TikTok tekintetében új sorsolást végez el.

Szervező a nyertessel a megfelelő platformon privát üzenetben vagy kommentben fogja felvenni a kapcsolatot.

A nyertes oldalán felállt technikai hibákért Szervező nem vállal felelősséget. A nyertes saját felelőssége a TikTok, valamint Instagram privát üzeneteinek vagy kommentekben történő jelzés ellenőrzése az eredményhirdetés ideje alatt.

A 2. pontban foglalt határidőt követő jelentkezést Szervező már nem fogadja el.

A nyertes engedélyezi, hogy a nevét és esetlegesen fotóját a Szervező kommunikációs csatornáin saját belátása szerint közzé tegye.

 

7. Kik vehetnek részt a játékban? 

A játékban azon 16 év feletti természetes személyek, felhasználók vehetnek részt, akik elfogadják a játék részvételi szabályzatát, és teljesítik a játékleírásban foglaltakat.

 

8. Személyes adatok kezelése 

Játékos hozzájárul ahhoz, hogy Szervező az általa megadott azonosító és elérhetőségi adatait kezelje, nyilvántartsa és tárolja abból a célból, hogy részére személyes megkeresés útján, postán, telefonon és e-mailben az általa közvetített, illetve értékesített termékre vonatkozó tájékoztató-, reklám- és marketinganyagot és konkrét szolgáltatás, illetve termék értékesítésére irányuló ajánlatot adjon, valamint a megküldéssel kapcsolatos (annak időpontja, tárgya és eredménye) személyes adatait kezelje, nyilvántartsa és tárolja. Játékos jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonást megelőző adatkezelés jogszerűségét.

A Szervező kötelezettséget vállal arra, hogy a résztvevők személyes adatait a hatályos jogszabályi rendelkezések betartásával az adatvédelmi tájékoztatójában foglaltaknak megfelelően kezeli.

 

9. Adózás és költségek

A nyeremény másra át nem ruházható, pénzre át nem váltható. A nyeremény esetleges járulékos költségeit a Szervező viseli azzal, hogy az egyéb felmerülő költségek (pl. a nyeremény átvételének a helyszínére történő utazás költségei, stb.) a Játékost terhelik.

 

10. Kik nem vehetnek részt a játékban?

A játékban nem vehetnek részt a Szervező és termékeket szolgáltató cégek munkatársai és családtagjai. A játék Szervezője az esetleges hibás, valótlan regisztrációkért felelősséget nem vállal.

Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely játékos részéről bármilyen csalás, manipuláció, hamis adatokat megadása, illetve a játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból.

Szervező fenntartja magának a jogot jelen Játékszabályzat módosítására illetve kiegészítésére. A játékszabályzat lényeges változásáról a Szervező haladéktalanul értesíti a résztvevő játékosokat. A résztvevők ilyen esetben dönthetnek a nyereményjátékban való részvétel folytatásáról.

Ha a Játékkal kapcsolatban további kérdés vagy probléma merül fel, akkor az info@apoloklub.hu email címen kérhető tájékoztatás.

 

Kecskemét, 2023. szeptember 8.

bottom of page